סיפורי הצלחה וממליצים

ללקוחות החברה אנו מאפשרים, כחלק מהפתרון המובנה שלנו, ליהנות מתכונה מתקדמת של המשכיות עסקית תכונה המאפשרת את היכולת להמשיך ולפעול באופן רציף מכל מקום, בכל זמן גם במקרה של פגיעה פיזית במשרדי הלקוח.רשימת ממליצים


  • מפעלי ניר חדרה – דוד מלינגר 052-3605340
  • נס טכנולוגיות – ענבר סנדרס 054-4861869
  • אי.בי.אי בית השקעות – מאיר טובי 054-4669942
  • אחים חדד – יהושע טוכימן 052-5501862
  • E.R.N – יניב כהן 052-4265793
© 2011 Tikal Networks