™Crystal Manager

מערכת ניהול שיחות מבוססת Asterisk TM פרי פיתוח של חברת טיקל המאפשרת ניהול אפקטיבי ובזמן אמת של השיחות.

המערכת מאפשרת מגוון תרחישים לרבות חיוג, וועידה, העברת שיחה, הקלטה של שיחות נכנסות ושיחות יוצאות בממשק פשוט וקל.

תכונות המערכת

 • הצגת רשימת כל השלוחות במערכת.
 • המשתמש יכול לערוך בקבוצות את הנמענים.
 • חיווי מצב שלוחה. פנוי, לא נרשם, לא פנוי, מצלצל.
 • מענה לצלצול בלחיצת עכבר.
 • העברת שיחה לשלוחה אחרת במערכת בלחיצה כפולה של העכבר.
 • חיוג לשלוחה או לטלפון חיצוני בלחיצת עכבר כפולה.
 • עקוב אחרי לכל השיחות לנמען נבחר.
 • ייבוא אנשי קשר מ – OUTLOOK והקמת אנשי קשר חדשים.
 • היסטוריית שיחות לרבות חיווי חזותי של שיחה נכנסת, שיחה שלא נענתה שיחה יוצאת.
 • הקלטה ושמיעת הודעות בלחיצת עכבר.
 • הקלטת שיחה ושמירת הקובץ במערכת.
 • המערכת תומכת עברית ואנגלית.

ארכיטקטורה

המערכת מותקנת כ – Client על כל מחשב ומשויכת לשלוחת IP. השימוש בתוכנה מאפשר דיבור ללא הרמת שפופרת בטלפונים שתומכים בתכונה זו.

שרות

מערך התמיכה שלנו ערוך לסיוע בכל בקשה של לקוחות החברה ומיישם את דרישות הלקוח באמצעות גישה מרחוק.

© 2011 Tikal Networks