מדריכים למשתמש


מדריכי תפעול


  • הגדרת נורית חווי זמינות לשלוחות פנימיות ו\או חיוג מהיר – קרא
  • הפעלת מערכת- נספח א'- דרישה לפתיחת פורטים – קרא
  • Crystal CrypTone הפעלת יחידת הרחבה למכשירי – קרא
  • הפעלת ממשק הקלטות – קרא
  • הפעלת שרות שיחה חוזרת והקלטת פתיח – קרא
  • תפעול עמדת נציג קול סנטר ותפעול ע"י ממשק הטלפון – קראמדריכי API


  • API for Survey Dialer – קרא
  • Crystal Call Center API – קרא
  • Crystal CTI Popups API – קרא
  • Crystal PBX API – קרא
© 2011 Tikal Networks